Food Pilot Plant

ปลัดฯ กอบชัยนำทัพ จับมือม.ขอนแก่น ผลักดันนวัตกรรม ยกระดับอุตสาหกรรมไทย

คณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร ชื่นชม ม.ขอนแก่น ขุมทรัพย์ปัญญาอีสาน หนุนงานวิจัยแก้ไขปัญหาสังคม

ปลัดกระทรวงอว.ลงพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ มข. ติดตามการดำเนินงานภายใต้การแพร่ระบาดโควิด 19

Scroll to Top