Ecological

มข. ร่วมผลิตหลักสูตร Digital Citizen สร้างพลเมืองดิจิทัลคุณภาพตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ต

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ …

มข. ร่วมผลิตหลักสูตร Digital Citizen สร้างพลเมืองดิจิทัลคุณภาพตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ต Read More »

มข.จัดตั้ง สถาบันเคเคยูอะคาเดมี่ (KKU Academy) หน่วยงานใหม่สังกัดสำนักงานอธิการบดี

        มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศจัดตั้ง สถาบันเคเคยูอะคาเดมี …

มข.จัดตั้ง สถาบันเคเคยูอะคาเดมี่ (KKU Academy) หน่วยงานใหม่สังกัดสำนักงานอธิการบดี Read More »

win win  ทุกฝ่าย! เปิดใจผู้ใช้งานจริง ระบบ Home Isolation มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ป่วยอุ่นใจ ชุมชนวางใจ  ไว้ใจหมอดูแลทางไกลได้

สถานการณ์การระบาดของ covid-19 มียอดผู้ติดเชื้อสูงขึ้นอย่างรวด …

win win  ทุกฝ่าย! เปิดใจผู้ใช้งานจริง ระบบ Home Isolation มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ป่วยอุ่นใจ ชุมชนวางใจ  ไว้ใจหมอดูแลทางไกลได้ Read More »

มข.เปิดตัว ระบบ Home Isolation มหาวิทยาลัยขอนแก่น หวังปูทาง รพ.ทั่วประเทศนำไปใช้ดูแลผู้ป่วยกักตัวที่บ้าน ผ่าวิกฤติยอดนิวไฮ covid-19 

ในช่วงที่สถานการณ์การระบาดของ covid-19 มีจำนวนมากขึ้นอย่างรวด …

มข.เปิดตัว ระบบ Home Isolation มหาวิทยาลัยขอนแก่น หวังปูทาง รพ.ทั่วประเทศนำไปใช้ดูแลผู้ป่วยกักตัวที่บ้าน ผ่าวิกฤติยอดนิวไฮ covid-19  Read More »

มข. ดัน KKU Flagships Projects 4 โครงการใหญ่ มุ่งพัฒนา สุขภาพ ระบบทำงาน สภาพแวดล้อม วิจัยนวัตกรรม

กองยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมชี้แจง และถ่ายทอ …

มข. ดัน KKU Flagships Projects 4 โครงการใหญ่ มุ่งพัฒนา สุขภาพ ระบบทำงาน สภาพแวดล้อม วิจัยนวัตกรรม Read More »

KKBS ร่วมลงนาม Microsoft ยกระดับทักษะด้านดิจิทัล นักศึกษา-บุคลากร มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ได้ลงนามบัน …

KKBS ร่วมลงนาม Microsoft ยกระดับทักษะด้านดิจิทัล นักศึกษา-บุคลากร มหาวิทยาลัย Read More »

ร้านกาแฟ หรือ ออฟฟิศ ???? เปิดบ้านคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่ทำงานแห่งความสุขของทุกคนในองค์กร

คน นับเป็นหัวใจหลักขององค์กร หากการทำงานในองค์กรเป็นพื้นที่แห …

ร้านกาแฟ หรือ ออฟฟิศ ???? เปิดบ้านคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่ทำงานแห่งความสุขของทุกคนในองค์กร Read More »

ฝ่ายกิจการพิเศษ มข. จัดกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ ประจำวันพระ

มข. จัดกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ ส่งเสริมคุณธรรมจริย …

ฝ่ายกิจการพิเศษ มข. จัดกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ ประจำวันพระ Read More »

ปรบมือต่อเนื่อง !  มข. ติด 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยไทย จาก QS World University Rankings 2022 สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก

มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ติด 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยของไทย จ …

ปรบมือต่อเนื่อง !  มข. ติด 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยไทย จาก QS World University Rankings 2022 สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก Read More »

มข.จัดอบรมแบบ Virtual มุ่งแชร์ประสบการณ์ตรง องค์ความรู้ผู้เชี่ยวชาญด้าน A.I. ผู้สนใจเข้าร่วมคับคั่งกว่า 3 พันคน

เมื่อวันอังคาร ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ฝ่ายการศึกษาและบริการ …

มข.จัดอบรมแบบ Virtual มุ่งแชร์ประสบการณ์ตรง องค์ความรู้ผู้เชี่ยวชาญด้าน A.I. ผู้สนใจเข้าร่วมคับคั่งกว่า 3 พันคน Read More »

Scroll to Top