สไลด์ 60 ปี ใหม่ 02
สไลด์ 60 ปี ใหม่ 01
2500px240x600cm-2048x819
previous arrow
next arrow

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี กับบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต และผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ

1
คณะ
0
วิทยาลัย
250
หลักสูตร
37521
นักศึกษาปัจจุบัน
11370
บุคลากร
Scroll to Top