สไลด์ 60 ปี ใหม่ 02

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี กับบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต และผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ

คณะ
1
วิทยาลัย
0
หลักสูตร
250
นักศึกษาปัจจุบัน
37521
บุคลากร
11370
Scroll to Top