ด้วย รศ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะดำรงตำแหน่งครบวาระในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567 สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้ดำเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1
คณะ
0
วิทยาลัย
250
หลักสูตร
37521
นักศึกษาปัจจุบัน
11370
บุคลากร
Scroll to Top