สไลด์ 60 ปี ใหม่ 02

ครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น : 60 ปี แห่งการสร้างสรรค์และพัฒนาเพื่อสังคม

คณะ
1
วิทยาลัย
0
หลักสูตร
250
นักศึกษาปัจจุบัน
37521
บุคลากร
11370
Scroll to Top