People

มข.ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสำรองเพื่อผลประโยชน์และสวัสดิการผู้ปฏิบัติงาน

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสา …

มข.ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสำรองเพื่อผลประโยชน์และสวัสดิการผู้ปฏิบัติงาน Read More »

คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรม “หัตถกรรมไม้ไผ่ร่วมสมัยกลุ่มวิสาหกิจผู้สูงอายุ” ภายใต้โครงการ U2T

เมื่อวันที่ 14-15 มิถุนายน 2564 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอน …

คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรม “หัตถกรรมไม้ไผ่ร่วมสมัยกลุ่มวิสาหกิจผู้สูงอายุ” ภายใต้โครงการ U2T Read More »

อุปกรณ์พร้อม ! มข. มอบ Mini Production house หนุน อาจารย์ผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ เร็ว ง่าย ได้คุณภาพสูง

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ฝ่ายดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ …

อุปกรณ์พร้อม ! มข. มอบ Mini Production house หนุน อาจารย์ผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ เร็ว ง่าย ได้คุณภาพสูง Read More »

มูลนิธิไทยพึ่งไทย ในโครงการ “แก้วตาดวงใจ เทิดไท้ องค์ราชันย์” มอบ 5 แสนบาท ช่วยผู้ป่วยยากไร้ด้อยโอกาส

(วันที่ 18 มิย.2564) รศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส ผู้อำนวยการศูนย์หั …

มูลนิธิไทยพึ่งไทย ในโครงการ “แก้วตาดวงใจ เทิดไท้ องค์ราชันย์” มอบ 5 แสนบาท ช่วยผู้ป่วยยากไร้ด้อยโอกาส Read More »

อธิการบดี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการฉีดวัคซีน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ครั้งที่ 6/2564

วันนี้ ( 17 มิถุนายน 2564 ) เวลา 10.30 น. รศ.นพ.ชาญชัย พานทอง …

อธิการบดี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการฉีดวัคซีน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ครั้งที่ 6/2564 Read More »

ด่วน! มหาวิทยาลัยขอนแก่น (จัดสรรทุนส่วนกลาง) ปีการศึกษา 2564 จำนวนกว่า 45 ล้านบาท เปิดรับสมัคร 14 มิ.ย. – 30 ก.ค. 64

ประกาศรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา (ทุนการศึ …

ด่วน! มหาวิทยาลัยขอนแก่น (จัดสรรทุนส่วนกลาง) ปีการศึกษา 2564 จำนวนกว่า 45 ล้านบาท เปิดรับสมัคร 14 มิ.ย. – 30 ก.ค. 64 Read More »

มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับโปรดเกล้าฯสู่ตำแหน่งศาสตราจารย์

        จากการเปิดเผยของ  ศ. (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ร …

มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับโปรดเกล้าฯสู่ตำแหน่งศาสตราจารย์ Read More »

คลังเลือดกลาง จัดงาน 14 มิ.ย.วันผู้บริจาคโลหิตโลก​ “ให้โลหิต ช่วยโลกพ้นวิกฤติ  Give Blood and Keep the World Beating”

__________เมื่อวันจันทร์ ที่ 14 มิ.ย. 64 เวลา 08.30 น.  คลังเ …

คลังเลือดกลาง จัดงาน 14 มิ.ย.วันผู้บริจาคโลหิตโลก​ “ให้โลหิต ช่วยโลกพ้นวิกฤติ  Give Blood and Keep the World Beating” Read More »

คณะสหวิทยาการจัดโครงการ การสนับสนุนสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ออนไลน์

        วันที่ 9 -11 มิถุนายน 2564 ณ ห้อง NK 2314 ,NK 2316 อา …

คณะสหวิทยาการจัดโครงการ การสนับสนุนสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ Read More »

มข.ประชุมสภา กรรมการฯ ชุดที่ 27 พร้อมเดินหน้าพัฒนามหาวิทยาลัย เต็มที่

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564  มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดประชุมสภาม …

มข.ประชุมสภา กรรมการฯ ชุดที่ 27 พร้อมเดินหน้าพัฒนามหาวิทยาลัย เต็มที่ Read More »

Scroll to Top