People

KKBS ร่วมลงนาม บ.พรีดิกทิฟ เสริมแกร่ง ทักษะ นศ.แข่งขันในยุคดิจิทัล

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ค …

KKBS ร่วมลงนาม บ.พรีดิกทิฟ เสริมแกร่ง ทักษะ นศ.แข่งขันในยุคดิจิทัล Read More »

คณะศึกษาศาสตร์ชื่นชมยินดี มอบรางวัล “เชิดชูเกียรติบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น” ประจำปี 2563

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีมอบรางวัล “เชิดชูเกี …

คณะศึกษาศาสตร์ชื่นชมยินดี มอบรางวัล “เชิดชูเกียรติบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น” ประจำปี 2563 Read More »

มข.จัดอบรมให้ความรู้ หลักกฎหมายและกระบวนการดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในสถาบันอุดมศึกษา เรื่อง “ปฏิบัติหน้าที่อย่างไร ให้ปลอดภัยจากความรับผิดทางละเมิด”

        วันที่ 21 มกราคม 2565  เวลา 9.00 น. ห้องประชุมสารสิน …

มข.จัดอบรมให้ความรู้ หลักกฎหมายและกระบวนการดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในสถาบันอุดมศึกษา เรื่อง “ปฏิบัติหน้าที่อย่างไร ให้ปลอดภัยจากความรับผิดทางละเมิด” Read More »

อธิการบดี มข. ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2565

วันนี้ ( วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565) เวลา 15.00 น.  รศ.นพ. …

อธิการบดี มข. ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2565 Read More »

หลักสูตรนวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ คณะสหวิทยาการจัดอบรมหัวข้อ “อาหารพื้นถิ่นและการยกระดับอาหารอีสาน”และหัวข้อ “ New Isan Cuisines”

วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. หลักสูตรนวัตกรรม …

หลักสูตรนวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ คณะสหวิทยาการจัดอบรมหัวข้อ “อาหารพื้นถิ่นและการยกระดับอาหารอีสาน”และหัวข้อ “ New Isan Cuisines” Read More »

ไอเดียเลิศ นศ.สถาปัตย์คว้ารางวัลประกวดออกแบบแฟชั่นชุดรีไซเคิลจากวอลเปเปอร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ นา …

ไอเดียเลิศ นศ.สถาปัตย์คว้ารางวัลประกวดออกแบบแฟชั่นชุดรีไซเคิลจากวอลเปเปอร์ Read More »

COLA KKU ขานรับนโยบาย อว. เปิด 7 รายวิชา รองรับการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น (COLA KKU)  ขานร …

COLA KKU ขานรับนโยบาย อว. เปิด 7 รายวิชา รองรับการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย Read More »

มข.วางมาตรการป้องกันโควิด-19 เข้ม อุ่นใจ นศ.ฉีดวัคซีนเข็ม 2 กว่า 98 % จ่อ เปิดเรียน Onsite เร็วๆ นี้

________วันที่ 19 มกราคม 2565  ณ ห้องประชุม ชั้น 6 สำนักงานอธ …

มข.วางมาตรการป้องกันโควิด-19 เข้ม อุ่นใจ นศ.ฉีดวัคซีนเข็ม 2 กว่า 98 % จ่อ เปิดเรียน Onsite เร็วๆ นี้ Read More »

กองสื่อสารองค์กร มข. จัดอบรมบุคลากร มุ่งพัฒนา Content เพื่อการสื่อสารองค์กรที่เข้าถึงและตรงกลุ่มเป้าหมาย

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่ …

กองสื่อสารองค์กร มข. จัดอบรมบุคลากร มุ่งพัฒนา Content เพื่อการสื่อสารองค์กรที่เข้าถึงและตรงกลุ่มเป้าหมาย Read More »

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มุ่งเน้นด้าน Digital Governance

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาว …

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มุ่งเน้นด้าน Digital Governance Read More »

Scroll to Top