วัชรา น้อยชมภู

มติชน (กรอบบ่าย) เรียงคนมาเป็นข่าว : จัดอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน

 

มข.-วช. ‘มอบชุดตรวจ พยาธิใบไม้ตับ หนุน กรมควบคุมโรค ค้นหา-รักษาผู้ป่วย

มข.จัด Agro Tour ปลูกฝังเด็กวัยฟันน้ำนม เรียนรู้รากเหง้าวิถีเกษตรไทย

มข.จัด Agro Tour ปลูกฝังเด็กวัยฟันน้ำนม เรียนรู้รากเหง้าวิถีเกษตรไทย

________เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565  เวลา 09.30 น. รองศา …

มข.จัด Agro Tour ปลูกฝังเด็กวัยฟันน้ำนม เรียนรู้รากเหง้าวิถีเกษตรไทย Read More »

Scroll to Top