Spiritual

COLA KKU ขานรับนโยบาย อว. เปิด 7 รายวิชา รองรับการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น (COLA KKU)  ขานร …

COLA KKU ขานรับนโยบาย อว. เปิด 7 รายวิชา รองรับการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย Read More »

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มุ่งเน้นด้าน Digital Governance

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาว …

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มุ่งเน้นด้าน Digital Governance Read More »

มข.จัดกิจกรรมทำวัตรเย็นเสริมสิริมงคล ต้อนรับศักราชใหม่ ปี2565

มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น ส่งเสริมคุณธรรม …

มข.จัดกิจกรรมทำวัตรเย็นเสริมสิริมงคล ต้อนรับศักราชใหม่ ปี2565 Read More »

มข.จับมือ 3 หน่วยงาน จัดสัมมนาออนไลน์การพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขงหลังยุคโควิด

________เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. มหาวิท …

มข.จับมือ 3 หน่วยงาน จัดสัมมนาออนไลน์การพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขงหลังยุคโควิด Read More »

สำนักบริการวิชาการทำบุญครบรอบก่อตั้ง 32 ปี

สำนักบริการวิชาการ ทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 32 ปี วันก่อตั้งส …

สำนักบริการวิชาการทำบุญครบรอบก่อตั้ง 32 ปี Read More »

มข.ปิดโครงการ U2T นำองค์ความรู้/นวัตกรรม พัฒนา 135 ตำบล ต่อยอดสู่ความยั่งยืน

________เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00 น. มหาวิทยาลัย …

มข.ปิดโครงการ U2T นำองค์ความรู้/นวัตกรรม พัฒนา 135 ตำบล ต่อยอดสู่ความยั่งยืน Read More »

อธิการบดีมาเป็นประธานอำนวยพรให้บุคลากรพร้อมมอบรางวัลประกวดสื่อส่งมอบความสุขในกิจกรรมสานสัมพันธ์สำนักงานอธิการบดีสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

        วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสารส …

อธิการบดีมาเป็นประธานอำนวยพรให้บุคลากรพร้อมมอบรางวัลประกวดสื่อส่งมอบความสุขในกิจกรรมสานสัมพันธ์สำนักงานอธิการบดีสำนักงานสภามหาวิทยาลัย Read More »

สรุปข่าวเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2564

ตลอดปีพุทธศักราช 2564 นี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมุ่งขับเคลื่อนมหา …

สรุปข่าวเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2564 Read More »

มข.สรุปผลการตรวจประเมิน EdPEx ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึก …

มข.สรุปผลการตรวจประเมิน EdPEx ประจำปีการศึกษา 2563 Read More »

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับการตรวจประเมิน EdPEx ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับการตรวจประเ …

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับการตรวจประเมิน EdPEx ประจำปีการศึกษา 2563 Read More »

Scroll to Top