คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประชุมโครงการจัดทำยุทธศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ Rethinking The Future of Education

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุม โครงการจัดทำยุทธศ …

ประชุมโครงการจัดทำยุทธศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ Rethinking The Future of Education Read More »

ศึกษาศาสตร์ร่วมกับ SEAC จัดสัมมนา Online “Empowering an Esarn Education Ecosystem” ร่วมสร้างระบบนิเวศทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาของประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาและส่งเสร …

ศึกษาศาสตร์ร่วมกับ SEAC จัดสัมมนา Online “Empowering an Esarn Education Ecosystem” ร่วมสร้างระบบนิเวศทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาของประเทศ Read More »

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้ารางวัล 4th Place Grand Award โครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ระดับนานาชาติ Regeneron ISEF 2021

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)  ได …

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้ารางวัล 4th Place Grand Award โครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ระดับนานาชาติ Regeneron ISEF 2021 Read More »

คณะศึกษาศาสตร์ มข. ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เปิดตัวโครงการทดลองการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ดึงสถานศึกษาเขตพื้นที่ 5 จังหวัด 25 โรงเรียน ทุกภาคของประเทศ ร่วมโครงการฯ

โครงการทดลองการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ …

คณะศึกษาศาสตร์ มข. ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เปิดตัวโครงการทดลองการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ดึงสถานศึกษาเขตพื้นที่ 5 จังหวัด 25 โรงเรียน ทุกภาคของประเทศ ร่วมโครงการฯ Read More »

นักวิจัยศึกษาศาสตร์ ผ่านการพิจารณา สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 กองบริหารทุนวิจัยและนวัติกรรม สำนำ …

นักวิจัยศึกษาศาสตร์ ผ่านการพิจารณา สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 Read More »

สืบสานประเพณี “โฮมบุญ ฮ่วมทาน นมัสการพระพุทธโรจนปัญญา” ED Festivals

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสโมสรนักศึกษา คณะศึกษาศา …

สืบสานประเพณี “โฮมบุญ ฮ่วมทาน นมัสการพระพุทธโรจนปัญญา” ED Festivals Read More »

เลขาธิการ กพฐ.ชื่นชมนวัตกรรมทางการศึกษา มข. คาดว่าช่วยแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษาได้ในบางจุดพร้อมทำ MOU และนำไปใช้กับโรงเรียนในสังกัด

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมต้อนรับ ดร.อัมพร พินะสา …

เลขาธิการ กพฐ.ชื่นชมนวัตกรรมทางการศึกษา มข. คาดว่าช่วยแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษาได้ในบางจุดพร้อมทำ MOU และนำไปใช้กับโรงเรียนในสังกัด Read More »

ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์รับพระราชทาน“รางวัลดีเด่นแห่งชาติทางคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์”

     เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสม …

ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์รับพระราชทาน“รางวัลดีเด่นแห่งชาติทางคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์” Read More »

ศึกษาศาสตร์ มข. จัดประชุมระดมสมองเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การปรับแผนยุทธศาสตร์ให้ตอบรับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 4.0

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์ก …

ศึกษาศาสตร์ มข. จัดประชุมระดมสมองเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การปรับแผนยุทธศาสตร์ให้ตอบรับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 4.0 Read More »

ศึกษาศาสตร์สะท้อนผล OKRs เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ร่วมกันพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาอง …

ศึกษาศาสตร์สะท้อนผล OKRs เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ร่วมกันพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ Read More »

Scroll to Top