U2T

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ การทำสบู่น้ำมันธรรมชาติ สร้างอาชีพเสริม

คณะผู้จัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( …

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ การทำสบู่น้ำมันธรรมชาติ สร้างอาชีพเสริม Read More »

U2T เกษตรศาสตร์ มข. จัด Coaching การพัฒนาสินค้าชุมชนแก่ผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงาน

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผศ.ดร.อรุณี พรมคำบุตร อ …

U2T เกษตรศาสตร์ มข. จัด Coaching การพัฒนาสินค้าชุมชนแก่ผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงาน Read More »

คณะพยาบาลศาสตร์ มข.ขับเคลื่อน U2T สู้วิกฤตโควิด19 นำองค์ความรู้ถ่ายทอดสู่ชุมชนพร้อมพัฒนาพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานและจิตอาสาจัดเตรียม Community Isolation

        โครงการ University to Tambon หรือ U2T เพื่อการยกระดับ …

คณะพยาบาลศาสตร์ มข.ขับเคลื่อน U2T สู้วิกฤตโควิด19 นำองค์ความรู้ถ่ายทอดสู่ชุมชนพร้อมพัฒนาพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานและจิตอาสาจัดเตรียม Community Isolation Read More »

เจาะความสำเร็จของ 2 โครงการเด่นต้นแบบ U2T พื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นคว้าชัยการแข่งขัน U2T Hackathon2021 สะท้อนภาพชัดจุดแข็ง มข.กับการทำงานเพื่อชุมชน

         จากนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงมุ่งเ …

เจาะความสำเร็จของ 2 โครงการเด่นต้นแบบ U2T พื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นคว้าชัยการแข่งขัน U2T Hackathon2021 สะท้อนภาพชัดจุดแข็ง มข.กับการทำงานเพื่อชุมชน Read More »

ทีม U2T จาก มข.สร้างชื่อคว้ารางวัลชนะเลิศ U2T Hackathon2021สุดยอดทีมระดับภูมิภาคเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

        รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาก …

ทีม U2T จาก มข.สร้างชื่อคว้ารางวัลชนะเลิศ U2T Hackathon2021สุดยอดทีมระดับภูมิภาคเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน Read More »

U2T คณะสถาปัตย์ มข. จัดอบรม การป้องกันและรักษาโรคลัมปีสกิน

ในปัจจุบันมีการระบาดของโรค “ลัมปี สกิน” ซึ่งเป็นโ …

U2T คณะสถาปัตย์ มข. จัดอบรม การป้องกันและรักษาโรคลัมปีสกิน Read More »

ทีม “U2T กุดเค้า Telemedicine สุขภาพอัจฉริยะ ” และ ทีม ” Vermi Team” คว้ารางวัลชนะเลิศ ทีมสุดยอดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ขอแสดงความยินดีกับทีม ” U2T กุดเค้า Telemedicine สุขภาพ …

ทีม “U2T กุดเค้า Telemedicine สุขภาพอัจฉริยะ ” และ ทีม ” Vermi Team” คว้ารางวัลชนะเลิศ ทีมสุดยอดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน Read More »

รายงานพิเศษ : กว่าจะเป็นโคบาลอาสาวัวป่วยลัมปีสกิน / ช่อง 7

รายงานพิเศษ : กว่าจะเป็นโคบาลอาสาวัวป่วยลัมปีสกิน / ช่อง 7 นั …

รายงานพิเศษ : กว่าจะเป็นโคบาลอาสาวัวป่วยลัมปีสกิน / ช่อง 7 Read More »

U2T เกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง “กลยุทธ์เพิ่มยอดขายด้วยการตลาดออนไลน์”

เมื่อวันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก …

U2T เกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง “กลยุทธ์เพิ่มยอดขายด้วยการตลาดออนไลน์” Read More »

U2T เกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง “การผลิตสื่อเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของชุมชน”

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะเกษตรศ …

U2T เกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง “การผลิตสื่อเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของชุมชน” Read More »

Scroll to Top