ศศิธร สูงนารถ

นักศึกษา ศิษย์เก่า เเละบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ มข. ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 9

คณะเกษตรศาสตร์ มข. ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษา ศิษย์เก่า เเละ …

นักศึกษา ศิษย์เก่า เเละบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ มข. ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 9 Read More »

U2T เกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “มข. โคบาลอาสาในการรักษาสุขภาพโคเบื้องต้นเนื่องจากโรคลัมปีสกิน”

เมื่อวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2564 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ …

U2T เกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “มข. โคบาลอาสาในการรักษาสุขภาพโคเบื้องต้นเนื่องจากโรคลัมปีสกิน” Read More »

U2T เกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง “กลยุทธ์เพิ่มยอดขายด้วยการตลาดออนไลน์”

เมื่อวันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก …

U2T เกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง “กลยุทธ์เพิ่มยอดขายด้วยการตลาดออนไลน์” Read More »

คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-12.00น. คณะเกษตรศาสตร์ …

คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2564 Read More »

U2T เกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง “การผลิตสื่อเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของชุมชน”

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะเกษตรศ …

U2T เกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง “การผลิตสื่อเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของชุมชน” Read More »

U2T คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับกองสื่อสารฯ มข. อบรมเขียนข่าว PR แก่ผู้ประสานงาน U2T

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.อรุณี พรมคำบุตร อาจ …

U2T คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับกองสื่อสารฯ มข. อบรมเขียนข่าว PR แก่ผู้ประสานงาน U2T Read More »

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มข.โคบาลอาสาในการรักษาสุขภาพโคเบื้องต้นเนื่องจากโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่ ต.โคกสง่า อ.พล จ.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 ผศ.ดร.อรุณี พรมคำบุตร อาจารย์คณะเก …

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มข.โคบาลอาสาในการรักษาสุขภาพโคเบื้องต้นเนื่องจากโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่ ต.โคกสง่า อ.พล จ.ขอนแก่น Read More »

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรมเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีในชุมชน

เมื่อวันที่ 18  มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มห …

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรมเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีในชุมชน Read More »

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข.จัดโครงการฝึกอบรม“การเพาะขยายพันธุ์ไม้เศรษฐกิจ และการปลูกไม้แบบประณีต เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน”

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น …

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข.จัดโครงการฝึกอบรม“การเพาะขยายพันธุ์ไม้เศรษฐกิจ และการปลูกไม้แบบประณีต เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน” Read More »

คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตและการใช้ประโยชน์แมลงโปรตีน ภายใต้โครงการพัฒนาการผลิตและใช้โปรตีนจากแมลง (รุ่นที่3)

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30-17.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ …

คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตและการใช้ประโยชน์แมลงโปรตีน ภายใต้โครงการพัฒนาการผลิตและใช้โปรตีนจากแมลง (รุ่นที่3) Read More »

Scroll to Top