นักศึกษาคณะวิทย์ฯ คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันในโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษา จาก “ทีมบุญช่วย” สังกัดสาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากการเข้าร่วมแข่งขันในโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market: R2M)

นักศึกษาจากทีม “บุญช่วย” สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เป็นเงินมูลค่า 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล โดยทางทีมได้นำงานวิจัย เซรั่มบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะ เพื่อนำไปต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ โดยได้ทำแผนการตลาด และเข้าร่วมแข่งขัน ในโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ครั้งที่ 9 (Research to Market: R2M) ในรอบระดับภูมิภาค จัดโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ในรูปแบบออนไลน์) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทางนักศึกษาจากทีมบุญช่วย มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันรอบระดับประเทศต่อไป ในช่วงเดือน ก.พ. 65

Scroll to Top