คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มข. ติด TOP 2 % จากการจัดอันดับนักวิจัยทั่วโลก

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการจัดอันดับติด TOP 2% จากการจัดอันดับนักวิจัยทั่วโลก

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์  ที่ได้รับการจัดอันดับให้ติดอันดับ 2 %จากการจัดอันดับทั่วโลก   โดยนักวิจัยมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด  ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดอันดับนักวิทยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ ทั่วโลกประจำปี 2021 จากการที่พิมพ์ผลงานและการอ้างอิงผลงานในวารสารวิชาการ  มีนักวิทยาศาสตร์จากคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในชื่อ 2% แรกหรือ TOP 2% OF SCIENTISTS OF THEIR MAIN SUBFIELD DISCIPLINE  มากถึง 3 ท่านดังนี้

  1. ศ.ดร.สาธิต แซ่จึง  อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์
    ได้รับการจัดอันดับในสาขาวิชา GENERAL MATHEMATICS
  2. รศ.ดร.ประสิทธิ์  ทองใบ  อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์
    ได้รับการจัดอันดับในสาขาวิชา  MATERIALS
  3. DR. ANDREW HUNT  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี
    ได้รับการจัดอันดับในสาขาวิชา ORGANICS CHEMISTRY

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ทั้ง 3 ท่าน มา ณ โอกาสนี้

Scroll to Top