นักศึกษาแพทย์ มข.ชั้นปีที่ 1 ทีม “Mediplane” คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันไอเดียนวัตกรรมทางธุรกิจ

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้นปีที่ 1 ทีม “Mediplane” คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันไอเดียนวัตกรรมทางธุรกิจ “WellTech Entrepreneur: Good Health and Well-Being”จากผลงาน “Mediplane: Quadplane นำส่งยาและเวชภัณฑ์ในภาวะฉุกเฉิน จัดโดยคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2567 ณ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น 109 ผลงาน
สำหรับทีม Mediplane ประกอบด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 6 คน ได้แก่ นายภูรินท์ ก้องเกียรตินคร, นายธกร นามวงศพิสุทธิ์, นายชยุต ภูไชยแสง, นายวรพิสิษฐ์ ชุมวรฐายี, นางสาวนุศรา การพานิช, นางสาวนุศรินทร์ การพานิช และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 คน คือ นายคุณากร ตั้งตระกูล โดยมี ผศ.นพ.จารุพงษ์ แสงบุญมี สาขาวิชาชีวเคมี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ทีม Mediplane  ระบุว่า สนใจเกี่ยวกับการแข่งขันในครั้งนี้ จึงได้ระดมไอเดียกันกับเพื่อนเพื่อสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ โดยเริ่มชักชวนคนรู้จักที่น่าจะสนใจอะไรคคล้ายกันมาเข้าร่วมและได้ทั้งเพื่อนในคณะและนอกคณะมาร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานโดยการพัฒนาการใช้งานโดรนส่งยาไปยังเขตที่เข้าถึงยาก ซึ่งทีมได้ดึงจุดเด่นด้านความรวดเร็วในการขนส่งมาประยุกต์ใช้เพื่อให้การขนส่งมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น
“ตอนได้รางวัลมาทุกคนรู้สึกภูมิใจมาก ๆ เพราะในช่วง 2-3 วันก่อนหน้าทุกคนเหนื่อยมาก จากการปรับแก้งานให้เป็นรูปเป็นร่างก่อนที่จะไปแข่ง ยิ่งพอได้มาแข่งก็ได้เจออะไรหลาย ๆ อย่างทั้งความกดดันทั้งคู่แข่งที่สูสี พอประกาศรางวัลเพื่อน ๆ หลายคนก็เลยรู้สึกโล่งใจที่สำเร็จลุล่วง เพื่อนในทีมบางคนก็ประหลาดใจเล็กน้อย เพราะไม่นึกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ รางวัลนี้เลยมีความหมายสำหรับเรามาก ๆ”
อย่างไรก็ตาม ในอนาคตทีม Mediplane มองว่า หากงานชิ้นนี้ผ่านกระบวนการพัฒนาจนสำเร็จแล้วได้ทดลองบินอย่างต่อเนื่อง ก็คาดว่าอาจจะได้ใช้ตามเป้าหมายของงานได้ คือ ใช้ในงานส่งสิ่งของทางการแพทย์ในกรณีที่เน้นความเร็ว/แข่งกับเวลา และคาดว่าจะได้ทดลองใช้ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ในอนาคต นอกจากนี้ การแข่งขันยังเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้ด้าน Business ซึ่งทำให้ผลงานที่สร้างสรรค์ออกมาดูเอื้อมถึงจับต้องได้ยิ่งขึ้นอีกด้วย

Scroll to Top