คณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับและร่วมหารือแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมความร่วมมือ ร่วมกับผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมวิทยวิภาส 2 ชั้น 2 อาคารวิทยวิภาส คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและหัวหน้าสาขาวิชา ได้ให้การต้อนรับ MRGuillaume DA ผู้ช่วยทูตฝ่ายความร่วมมือการอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์ และคณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย โดย ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ จากนั้น MRGuillaume DA ผู้ช่วยทูตฝ่ายความร่วมมือการอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์ ได้กล่าวแสดงความรู้สึกในการมาเยือนคณะวิทยาศาสตร์ และในระหว่างการพบปะ ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมหารือความร่วมมือด้านการศึกษา วิจัย ความร่วมมือในทางด้านการแลกเปลี่ยนบุคคลากรและนักศึกษา ตลอดจนความร่วมมืออื่นๆ ในอนาคต

ภาพ/ข่าว โดย สุขทวี คลังตระกูล

 


 

Scroll to Top