ผศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร

โรงเรียนอนุบาลสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น พานักเรียนร่วมสืบสานวิถีชีวิตชาวนา ลงแขกเกี่ยวข้าว นวดข้าว ทำข้าวจี่ ตามวิถีชาวนาคนอีสาน

คอลัมน์: แวดวงอุดมศึกษา: มข. เปิดแปลงกังหันชมทุ่งดอกไม้(กรอบบ่าย)

คอลัมน์: แวดวงอุดมศึกษา: มข. เปิดแปลงกังหันชมทุ่งดอกไม้

คอลัมน์: แวดวงอุดมศึกษา: ชาว มข. ร่วมเก็บเกี่ยวเกษตรไร้สาร

คอลัมน์: แวดวงอุดมศึกษา: มข. ผนึก EU หนุนสมาร์ทฟาร์ม เพื่อเกษตรกร

คาดเงินสะพัดกว่า600ล้านงานวันเกษตรภาคอีสาน (กรอบบ่าย)

มข.จัดยิ่งใหญ่งานวันเกษตรอีสาน (กรอบบ่าย)

Scroll to Top