มข.จัดอบรมแบบ Virtual มุ่งแชร์ประสบการณ์ตรง องค์ความรู้ผู้เชี่ยวชาญด้าน A.I. ผู้สนใจเข้าร่วมคับคั่งกว่า 3 พันคน

สำนักข่าว: intvthai.com

มข.จัดอบรมแบบ Virtual มุ่งแชร์ประสบการณ์ตรง องค์ความรู้ผู้เชี่ยวชาญด้าน A.I. ผู้สนใจเข้าร่วมคับคั่งกว่า 3 พันคน

URL : http://www.intvthai.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=2147620987&Ntype=12

วันที่เผยแพร่: 05 มิ.ย. 2564

Scroll to Top