พิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล  กองทรัพยากรบุคคล ร่วมกับฝ่ายรักษาความปลอดภัย  คณะแพทยศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์ และกองสื่อสารองค์กร บูรณาการความร่วมมือจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย จำนวน 256 ราย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ประจำปี 2563 สำหรับราชบัณฑิตและกรรมการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง และบุคลากรในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  เป็นประธานในพิธี  ศาสตราจารย์ นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล  ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวรายงาน  และมี รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ่านข่าวเพิ่มเติม https://th.kku.ac.th/56151/ รับชมรายการต่างๆได้ที่ https://th.kku.ac.th/kkuchannel/

ข่าว   :   วัชรา  น้อยชมภู
ภาพ/ตัดต่อ  :   ณัฐพงษ์ ชำนาญเอื้อ

Scroll to Top