มข.หารือ เตรียมจัดตั้งศูนย์ทดสอบทางการศึกษา

สำนักข่าว :  brand biznews

URL : http://brandbiznews.com/news/detail/03f43afe-256d-42dd-96e8-d574d5eb7eee#

วันที่เผยแพร่ : 10 ก.พ. 2564

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และประธานคณะกรรมการประจำสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการพร้อมคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักบริหารฯ โดยมีวาระสำคัญ อาทิ ผลการดำเนินงานหลักสูตรประจำปี การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี รอบ Portfolio รายงานการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและคลังหน่วยกิต และร่างโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบทางการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมสุกิจจา จันทะชุม ชั้น 2 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top