รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล

bangkokbiznews-‘Lily Pharma’ สตาร์ทอัป ม.ขอนแก่น ผลิตปุ๋ยน้ำนาโน N P K ลดปัญหา Climate Change

posttoday-มาเลเซีย ร่วมทุน Lily Pharma สตาร์ทอัพขอนแก่น ผลิตปุ๋ยน้ำนาโน บุกตลาดโลก

wefiethailand-Startup ของ ม.ขอนแก่น Lily Pharma ผลิตปุ๋ยน้ำนาโน N P K เพื่อลดปัญหา Climate Change มาเลเซียขอร่วมทุนตั้งโรงงานทันที

prachachuennews-Startup ของ ม.ขอนแก่น Lily Pharma ผลิตปุ๋ยน้ำนาโน N P K เพื่อลดปัญหา Climate Change มาเลเซียขอร่วมทุนตั้งโรงงานทันที – ประชาชื่นนิวส์

prachachat-Startup ของ ม.ขอนแก่น Lily Pharma ผลิตปุ๋ยน้ำนาโน N P K

corehoononline-Startup ของ ม.ขอนแก่น Lily Pharma ผลิตปุ๋ยน้ำนาโน N P K เพื่อลดปัญหา Climate Change มาเลเซียขอร่วมทุนตั้งโรงงานทันที

thestorythailand-‘Lily Pharma’ สตาร์ตอัพ มข.ผลิตปุ๋ยน้ำนาโนN P KลดปัญหาClimate Changeมาเลเซียขอร่วมทุนตั้งโรงงานทันที

technologychaoban-Startup ของ ม.ขอนแก่น Lily Pharma ผลิตปุ๋ยน้ำนาโน N P K เพื่อลดปัญหา Climate Change มาเลเซียขอร่วมทุนตั้งโรงงานทันที

innews-มข.ลงขัน’มิสลิลลี่-มาเลย์ฯ’ตั้งสตาร์ทอัพ ตั้งรง.ผลิตปุ๋ยน้ำนาโนNPKที่มะละกา

dailynews-Startup ของ ม.ขอนแก่น Lily Pharma ผลิตปุ๋ยน้ำนาโน N P K ลดปัญหา Climate Change

Scroll to Top