Prowpo

มข. นำร่องจัดสอนรายวิชา Spring Virtual Global Health Experience ร่วมกับโครงการ USAC และ Clemson University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ฝ่ายการต่างประเทศ นำโดย ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิก …

มข. นำร่องจัดสอนรายวิชา Spring Virtual Global Health Experience ร่วมกับโครงการ USAC และ Clemson University ประเทศสหรัฐอเมริกา Read More »

มข. ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย จัด นิทรรศการการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น The 20th Japan Education Fair in Khon Kaen ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และนวัตกรรมการศึกษา ศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ ห้อง Edtrial ชั้น 4 คณะศึกษาศาสต …

มข. ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย จัด นิทรรศการการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น The 20th Japan Education Fair in Khon Kaen ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และนวัตกรรมการศึกษา ศตวรรษที่ 21 Read More »

มข. เดินหน้าเชิงรุก แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์การดำเนินงานด้าน AI in Healthcare

วันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ โรงแรมบายาสิตา มหาวิทยาล …

มข. เดินหน้าเชิงรุก แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์การดำเนินงานด้าน AI in Healthcare Read More »

กองการต่างประเทศเดินหน้าเชิงรุก จัดบรรยายพิเศษ “การสร้างความสัมพันธ์และเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน”

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสิริค …

กองการต่างประเทศเดินหน้าเชิงรุก จัดบรรยายพิเศษ “การสร้างความสัมพันธ์และเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน” Read More »

ผู้บริหารฝ่ายการต่างประเทศ และคณะ ร่วมอวยพรและสวัสดีปีใหม่ หน่วยงาน มข. และโรงเรียนฮักสกูล

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 ผู้บริหารฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทย …

ผู้บริหารฝ่ายการต่างประเทศ และคณะ ร่วมอวยพรและสวัสดีปีใหม่ หน่วยงาน มข. และโรงเรียนฮักสกูล Read More »

ผู้บริหาร มข. ร่วมนำเสนอรายชื่อผู้สมัครขอรับทุน ธนาคาร SMBC ประจำปีการศึกษา 2563-2564

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม …

ผู้บริหาร มข. ร่วมนำเสนอรายชื่อผู้สมัครขอรับทุน ธนาคาร SMBC ประจำปีการศึกษา 2563-2564 Read More »

ผู้บริหารฝ่ายการต่างประเทศ และคณะ ร่วมอวยพรและสวัสดีปีใหม่ หน่วยงานส่วนราชการ จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2563 ผู้บริหารฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทยา …

ผู้บริหารฝ่ายการต่างประเทศ และคณะ ร่วมอวยพรและสวัสดีปีใหม่ หน่วยงานส่วนราชการ จังหวัดขอนแก่น Read More »

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมประชุมออนไลน์ Project Symposium On Chinese + TVET เนื่องในงาน International Chinese Language Education Week 2020 แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ด้านการเรียนการสอนออนไลน์

วันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น ณ ห้องประชุมอวี้หลา …

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมประชุมออนไลน์ Project Symposium On Chinese + TVET เนื่องในงาน International Chinese Language Education Week 2020 แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ด้านการเรียนการสอนออนไลน์ Read More »

กองการต่างประเทศ จัด กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมกองการต่างประเทศ ชั้น …

กองการต่างประเทศ จัด กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 Read More »

Scroll to Top