พีรณัฐ เอี่ยมทอง

สถาบันฯ ครูอาเซียน ขับเคลื่อนการพัฒนาวิชาชีพ สานต่อความร่วมมือผู้ใช้นวัตกรรม TLSOA ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ทั่วประเทศไทย

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพคร …

สถาบันฯ ครูอาเซียน ขับเคลื่อนการพัฒนาวิชาชีพ สานต่อความร่วมมือผู้ใช้นวัตกรรม TLSOA ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ทั่วประเทศไทย Read More »

สถาบันวิจัยฯ ครูอาเซียน ร่วมวิจัยและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ Colouring Book เน้นพัฒนาการคิดเชิงคำนวณแก่นักเรียนไทย และนำใช้ในโรงเรียนกลุ่มประเทศสมาชิก APEC

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน จัดอบรมเชิงปฏิบัติ …

สถาบันวิจัยฯ ครูอาเซียน ร่วมวิจัยและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ Colouring Book เน้นพัฒนาการคิดเชิงคำนวณแก่นักเรียนไทย และนำใช้ในโรงเรียนกลุ่มประเทศสมาชิก APEC Read More »

สถาบันวิจัยฯ ครูอาเซียน ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาชั้นเรียนผ่านครูผู้สอนโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย

เมื่อวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูส …

สถาบันวิจัยฯ ครูอาเซียน ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาชั้นเรียนผ่านครูผู้สอนโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย Read More »

มข. ร่วมส่งเสริมการพัฒนาคุรุศึกษา ในงานประชุมนานาชาติ UNESCO UNITWIN 2023

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น …

มข. ร่วมส่งเสริมการพัฒนาคุรุศึกษา ในงานประชุมนานาชาติ UNESCO UNITWIN 2023 Read More »

มข. ร่วมส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาทักษะ และสมรรถนะทางวิชาชีพแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วภาคอีสาน ผ่านกิจกรรม EDUCA Roadshow 2023

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย สถาบ …

มข. ร่วมส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาทักษะ และสมรรถนะทางวิชาชีพแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วภาคอีสาน ผ่านกิจกรรม EDUCA Roadshow 2023 Read More »

สถาบันฯ ครูอาเซียน ลงนามความร่วมมือกับ กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมการจัดการชั้นเรียนให้มีคุณภาพ เปลี่ยนผู้เรียนให้เป็น “นวัตกร”

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน จัดพิธีลงนามบันทึก …

สถาบันฯ ครูอาเซียน ลงนามความร่วมมือกับ กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมการจัดการชั้นเรียนให้มีคุณภาพ เปลี่ยนผู้เรียนให้เป็น “นวัตกร” Read More »

สถาบันฯ ครูอาเซียน จัดอบรมเสริมสร้างกระบวนการจัดการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการคิด สู่ครูวชิราวุธวิทยาลัย

          เมื่อวันที่ 2-3 มิถุนายน 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนาวิ …

สถาบันฯ ครูอาเซียน จัดอบรมเสริมสร้างกระบวนการจัดการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการคิด สู่ครูวชิราวุธวิทยาลัย Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม EDUCA Roadshow 2023 ในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา และผ …

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม EDUCA Roadshow 2023 ในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Read More »

สถาบันวิจัยฯ ครูอาเซียน ต้อนรับ ดร.เตช บุนนาค ในการเยี่ยมชมและรับฟังการดำเนินงานของสถาบันฯ

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหร …

สถาบันวิจัยฯ ครูอาเซียน ต้อนรับ ดร.เตช บุนนาค ในการเยี่ยมชมและรับฟังการดำเนินงานของสถาบันฯ Read More »

สถาบันวิจัยฯ ครูอาเซียน ร่วมส่งเสริมการสร้างความตระหนักและความเข้าใจร่วมเกี่ยวกับบทบาทใหม่ของโรงเรียนในการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ผ่านบทเรียนจากโรงเรียนมีชัยพัฒนา

วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น. สถาบันวิจัยและพั …

สถาบันวิจัยฯ ครูอาเซียน ร่วมส่งเสริมการสร้างความตระหนักและความเข้าใจร่วมเกี่ยวกับบทบาทใหม่ของโรงเรียนในการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ผ่านบทเรียนจากโรงเรียนมีชัยพัฒนา Read More »

Scroll to Top