President_Charnchai_Panthongviriyakul

มข.ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2564 ระดับ A

        เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30-1 …

มข.ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2564 ระดับ A Read More »

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องไตเทียม Fresenius Model 4008S The Next Generation with BPM

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องไตเทียมเพื่อสนับสนุนภารกิจโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องไตเทียม Fr …

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องไตเทียมเพื่อสนับสนุนภารกิจโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ Read More »

มข.จัดประชุมคณะกรรมการฉีดวัคซีน covid-19 ครั้งที่ 12/2564

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการฉีดวัคซีนป้อ …

มข.จัดประชุมคณะกรรมการฉีดวัคซีน covid-19 ครั้งที่ 12/2564 Read More »

อธิการบดี มข.เผยความคืบหน้า มาตรการช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในสถานการณ์ COVID-19

อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยความคืบหน้า มาตรการช่วยเหลือนั …

อธิการบดี มข.เผยความคืบหน้า มาตรการช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในสถานการณ์ COVID-19 Read More »

มข.จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น

__________วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.  รศ.นพ.ชา …

มข.จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น Read More »

มข. ผนึก 2 เอกชนยักษ์ ชูกัญชง สู่ผลิตภัณฑ์ระดับโลก ช่วยเกษตรกร หวังกระตุ้นเศรษฐกิจไทย

       เมื่อวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564  เวลา 10.30 น. มหาวิท …

มข. ผนึก 2 เอกชนยักษ์ ชูกัญชง สู่ผลิตภัณฑ์ระดับโลก ช่วยเกษตรกร หวังกระตุ้นเศรษฐกิจไทย Read More »

มข.จัด IP DAY 2021 รวมนักวิจัยเด่น ถก ภาคเอกชน ค้นหาโจทย์วิจัยใหม่สร้างนวัตกรรมหนุนภาคอุตสาหกรรมไทย

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจโดย ศ …

มข.จัด IP DAY 2021 รวมนักวิจัยเด่น ถก ภาคเอกชน ค้นหาโจทย์วิจัยใหม่สร้างนวัตกรรมหนุนภาคอุตสาหกรรมไทย Read More »

อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

__________เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 น.  …

อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Read More »

มข.จัดประชุมพิจารณาการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรฯ และแผนการพลิกโฉมมข.ระยะ 5 ปี

__________เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 มหาวิทยาลัยขอนแ …

มข.จัดประชุมพิจารณาการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรฯ และแผนการพลิกโฉมมข.ระยะ 5 ปี Read More »

มข. จับมือ อาชีวศึกษา เปิดพื้นที่เพื่อ นศ.ฝึกงาน เรียนรู้การทำงานจริง สร้างความชำนาญวิชาชีพ

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีล …

มข. จับมือ อาชีวศึกษา เปิดพื้นที่เพื่อ นศ.ฝึกงาน เรียนรู้การทำงานจริง สร้างความชำนาญวิชาชีพ Read More »

Scroll to Top