covid-19

อธิการบดี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมอำนวยการฉีดวัคซีน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2564

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. รศ.นพ.ชาญชัย พานทอง …

อธิการบดี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมอำนวยการฉีดวัคซีน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2564 Read More »

ทีมผู้บริหาร “มข.” ตบเท้าเข้ารับวัคซีนโควิด-19 สร้างความเชื่อมั่น พร้อมเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์

สำนักข่าว: siamrath.co.th URL : https://siamrath.co.th/n/2462 …

ทีมผู้บริหาร “มข.” ตบเท้าเข้ารับวัคซีนโควิด-19 สร้างความเชื่อมั่น พร้อมเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ Read More »

ทีมผู้บริหารเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สร้างความเชื่อมั่นและเตรียมความพร้อมตามแผนนโยบายคณะกรรมการอำนวยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักข่าว: newsdatatoday.com URL : http://www.newsdatatoday.c …

ทีมผู้บริหารเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สร้างความเชื่อมั่นและเตรียมความพร้อมตามแผนนโยบายคณะกรรมการอำนวยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยขอนแก่น Read More »

ทีมผู้บริหาร มข.เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สำนักข่าว: มวลชนไทยนิวส์ URL : https://www.eventesan.com/arch …

ทีมผู้บริหาร มข.เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Read More »

ทีมผู้บริหาร มข. เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สร้างความเชื่อมั่นและเตรียมความพร้อมตามแผนนโยบายคณะกรรมการอำนวยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักข่าว: easybranches URL : https://www.thainews.easybranch …

ทีมผู้บริหาร มข. เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สร้างความเชื่อมั่นและเตรียมความพร้อมตามแผนนโยบายคณะกรรมการอำนวยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยขอนแก่น Read More »

ผู้บริหารม.ขอนแก่น ยกทีมฉีดวัคซีนโควิด สร้างความเชื่อมั่นพร้อมให้บริการประชาชน

สำนักข่าว: siamrath URL : https://siamrath.co.th/n/245743 วัน …

ผู้บริหารม.ขอนแก่น ยกทีมฉีดวัคซีนโควิด สร้างความเชื่อมั่นพร้อมให้บริการประชาชน Read More »

ทีมผู้บริหาร มข. เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สำนักข่าว: thaipr.net URL : https://www.thaipr.net/general/30 …

ทีมผู้บริหาร มข. เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Read More »

ทีมผู้บริหาร มข. เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สำนักข่าว: thailand4.com URL :  https://www.thailand4.com/th/ …

ทีมผู้บริหาร มข. เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Read More »

ทีมผู้บริหาร มข. เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สำนักข่าว: newswit.com URL :  https://www.newswit.com/th/L9j3 …

ทีมผู้บริหาร มข. เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Read More »

ทีมผู้บริหาร มข. เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สำนักข่าว: ryt9 URL :  https://www.ryt9.com/s/prg/3224793 วัน …

ทีมผู้บริหาร มข. เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Read More »

Scroll to Top