วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น

มข.คว้ารางวัลคุณธรรม-โปร่งใส (กรอบบ่าย)

มข.คว้ารางวัลคุณธรรม-โปร่งใส

มข.คว้ารางวัลคุณธรรมภาครัฐมุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานโปร่งใส

Scroll to Top