ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สถาปัตย์ มข. จัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านการวางแผนภาคและเมือง ครั้งที่ 8 ความท้าทายของการพัฒนาเมืองในวิถีใหม่ หรือ Urban Challenge for New Normal

กรกฎาคม 23 @ 9:00 น. - 17:00 น.

คณะสถาปัตย์ มข. ร่วมมือกับเครือข่ายมหาวิทยาลัย 8 สถาบัน จัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านการวางแผนภาคและเมือง ครั้งที่  8  ประจำปี 2563/2564 เจ้าภาพ หลักสูตรการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และทางออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Online, Facebook live และ YouTube Chanel: URPAS 2020/2021
Theme ของการประชุมวิชาการ เราได้มองเห็นความท้าทายในการ พัฒนาเมืองในวิถีใหม่ หรือ Urban Challenge for New Normal   ซึ่งเป็นประเด็นอันสืบเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทย ที่ได้ส่งผลกระทบต่อวงวิชาการและวงการวิชาชีพด้านพัฒนาเมืองอย่างชัดเจน ในหลายมิติ  เช่น การเดินทาง ที่อยู่อาศัย การท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อมเมือง เป็นต้น การประชุมวิชาการครั้งนี้ เราได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. พนิต ภู่จินดา นายกสมาคมนักผังเมืองไทย ให้เกียรติเป็นองค์ปาถก หัวข้อ เมืองหลังโควิด  และมีนักวิชาการ ได้ร่วมนำเสนอผลงาน จำนวน 17 บทความ ซึ่งจำแนกเป็น Theme ย่อยได้ 3 Theme ได้แก่ 1)       การพัฒนาเมืองในยุค New Normal จำนวน 5 บทความ 2)       การออกแบบเมือง การขนส่งและที่อยู่อาศัยระดับเมืองในยุค New Normal จำนวน  6 บทความ 3)       ระบบนิเวศน์และการอนุรักษ์เมืองในยุค New Normal 6 บทความ”

Details

Date:
กรกฎาคม 23
Time:
9:00 น. - 17:00 น.
Event Category:
Scroll to Top