วัน: 13 กรกฎาคม 2021

อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นลงนามความร่วมมือทางวิชาการภาคีวิจัยวิทยาศาสตร์บรรยากาศแห่งประเทศไทย

         เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. รศ.นพ.ชาญช …

อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นลงนามความร่วมมือทางวิชาการภาคีวิจัยวิทยาศาสตร์บรรยากาศแห่งประเทศไทย Read More »

มข.เปิดเวที “เกษตรสร้างชาตินวัตกรรมสร้างอาชีพ”ยกระดับเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม

วันที่เผยแพร่ : 12 ก.ค. 2564 มข.เปิดเวที “เกษตรสร้างชาต …

มข.เปิดเวที “เกษตรสร้างชาตินวัตกรรมสร้างอาชีพ”ยกระดับเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม Read More »

มข.จัดประชุมวิชาการ”เกษตรสร้างชาติ นวัตกรรมสร้างอาชีพ” ยกระดับอาชีพเกษตรกรด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม

วันที่เผยแพร่ : 12 ก.ค. 2564 มข.จัดประชุมวิชาการ”เกษตรส …

มข.จัดประชุมวิชาการ”เกษตรสร้างชาติ นวัตกรรมสร้างอาชีพ” ยกระดับอาชีพเกษตรกรด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม Read More »

มข.เปิดเวที “เกษตรสร้างชาตินวัตกรรมสร้างอาชีพ”ยกระดับเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม

วันที่เผยแพร่ : 12 ก.ค. 2564 มข.เปิดเวที “เกษตรสร้างชาต …

มข.เปิดเวที “เกษตรสร้างชาตินวัตกรรมสร้างอาชีพ”ยกระดับเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม Read More »

โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี บันทึกข้อตกลง ( MOU) กับ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พัมนาเป็นศูนย์การคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ

วันที่เผยแพร่ : 12 ก.ค. 2564 โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี บันทึ …

โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี บันทึกข้อตกลง ( MOU) กับ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พัมนาเป็นศูนย์การคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ Read More »

อธิการบดี มข.รับมอบเงินจากอธิบดีอัยการภาค 4 เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันนี้ ( 12 กรกฎาคม 2564 ) เวลา 14.30 น. ท่านอธิบดีอัยการภาค …

อธิการบดี มข.รับมอบเงินจากอธิบดีอัยการภาค 4 เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Read More »

Scroll to Top