Spiritual

ภาพข่าว: บุคคลแนวหน้า:มหานคร “ขอนแก่น” เมืองอัจฉริยะ

ภาพข่าว: เปิดบ้านต้อนรับ (กรอบบ่าย)

มข.จัดมหกรรมการศึกษา

รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ เป็นรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาว …

มข.จัดมหกรรมการศึกษา Read More »

ภาพข่าว: เปิดบ้านต้อนรับ (กรอบบ่าย)

มข.จัดมหกรรมการศึกษา (กรอบบ่าย)

มข.ออกหน่วยบริการทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

‘มข.’ออกหน่วยบริการทันตกรรมพระราชทาน ออกหน่วยบริการทันตกรรมพระราชทาน 2563 คณะทันตแพทยศาสตร์

Scroll to Top