อนิรุต สุทธินันท์

อ.คณะสหวิทยาการ ผ่านการอบรมพัฒนาองค์ความรู้ ของ Judge Business School, University of Cambridge

23 มีนาคม 2564 – 25 พฤษภาคม 2564 ดร. จตุราพร สีหาบุตร อ …

อ.คณะสหวิทยาการ ผ่านการอบรมพัฒนาองค์ความรู้ ของ Judge Business School, University of Cambridge Read More »

คณะสหวิทยาการ จัดโครงการ“SMART Teacher” ถึง “SMART Classroom” สู่การเป็น “SMART Education”

วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564  คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น …

คณะสหวิทยาการ จัดโครงการ“SMART Teacher” ถึง “SMART Classroom” สู่การเป็น “SMART Education” Read More »

คณะสหวิทยาการ จัดโครงการพัฒนาบทความวิจัยสู่การเผยแพร่ผลงานสาธารณะ

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 งานวิจัย นวัตกรรมและบริการ คณะสหวิทยา …

คณะสหวิทยาการ จัดโครงการพัฒนาบทความวิจัยสู่การเผยแพร่ผลงานสาธารณะ Read More »

คณะสหวิทยาการจัดโครงการ การสนับสนุนสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ออนไลน์

        วันที่ 9 -11 มิถุนายน 2564 ณ ห้อง NK 2314 ,NK 2316 อา …

คณะสหวิทยาการจัดโครงการ การสนับสนุนสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ Read More »

คณะสหวิทยาการ จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านงานวิจัย

วันที่ 12 เดือน พฤษภาคม 2564 งานวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชากา …

คณะสหวิทยาการ จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านงานวิจัย Read More »

นศ.คณะสหวิทยาการ ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในเทศกาลสงกรานต์ 64

วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.ณ บริเวณสามแยกสะพานมิตรภาพไ …

นศ.คณะสหวิทยาการ ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในเทศกาลสงกรานต์ 64 Read More »

สาขาวิชาศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ คณะสหวิทยาการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับครูภาษาอังกฤษ ใน จ.หนองคาย

วันที่ 20 มีนาคม 2564 สาขาวิชาศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ คณะสหว …

สาขาวิชาศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ คณะสหวิทยาการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับครูภาษาอังกฤษ ใน จ.หนองคาย Read More »

คณาจารย์คณะสหวิทยาการ หลักสูตรการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ นำนักศึกษาในหลักสูตรศึกษาดูงานเพื่อฝึกประสบการณ์

วันที่15-16 มีนาคม 2564 คณาจารย์หลักสูตรการท่องเที่ยวและอุตสา …

คณาจารย์คณะสหวิทยาการ หลักสูตรการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ นำนักศึกษาในหลักสูตรศึกษาดูงานเพื่อฝึกประสบการณ์ Read More »

คณะสหวิทยาการ การพัฒนาท่องเที่ยวชายแดนของชุมชนภูหนองเชื่อมโยงจุดผ่อนปรนการค้า อ.สังคม จ.หนองคาย

เมื่อวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2564 ทีมอาจารย์คณะสหวิทยาการ มหา …

คณะสหวิทยาการ การพัฒนาท่องเที่ยวชายแดนของชุมชนภูหนองเชื่อมโยงจุดผ่อนปรนการค้า อ.สังคม จ.หนองคาย Read More »

อาจารย์คณะสหวิทยาการ มข.วิทยาเขตหนองคาย บรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่องการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคาร OTOP นวัตวิถีบ้านสีกายเหนือ …

อาจารย์คณะสหวิทยาการ มข.วิทยาเขตหนองคาย บรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่องการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 Read More »

Scroll to Top