คณะวิทยาศาสตร์ มข. จัดขบวนร่วมงานประเพณีลอยกระทงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564


คณะวิทยาศาสตร์ มข. จัดขบวนร่วมงานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “มข. ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามแม้ในยามโควิด” ณ คุ้มศิลปวัฒนธรรม (ริมบึงสีฐาน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 19 พ.ย.64

Scroll to Top