ไอเดียกระจาย อีสานบรรเจิด ! ชวนชม ผลงาน นศ. มข. ใน “อีสาน โคตรซิ่ง”

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA จัดเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2564 Isan Creative Festival 2021 ภายใต้เเนวคิด “Isan Crossing: อีสาน โคตรซิ่ง” ในการนี้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมส่งผลงานนักศึกษา แสดงผลงาน ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ขอนแก่น ย่านกังสดาล มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ณัฐวุฒิ เพชรประไพ / ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ขอนแก่น  /ภาพ
ชุตินันท์ พันธ์จรุง / บรรยาย เรียบเรียง
รวิพร สายแสนทอง / ข่าว

Scroll to Top