ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชสมัยใหม่

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ (ฟรี)โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree)เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชสมัยใหม่
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 10:00-12:00 น. (ผ่านระบบออนไลน์)

Join Zoom Meeting
https://kku-th.zoom.us/j/91288199792?pwd=Q20zc3FVUXZTUWJiRE9rcXR0TVlOdz09

Meeting ID: 912 8819 9792
Passcode: 679907

Scroll to Top