มข. มอบ Mini Production house หนุนอาจารย์ผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ เร็ว ง่าย ได้คุณภาพสูง

วันที่เผยแพร่ : 22 มิ.ย. 2564

มข. มอบ Mini Production house หนุนอาจารย์ผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ เร็ว ง่าย ได้คุณภาพสูง

สำนักข่าว : thaisaeree.news

URL : https://www.thaisaeree.news/149639/

Scroll to Top