สทศ. ให้บริการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2564 ผู้ที่สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 4 – 20 มิถุนายน 2564

สำนักข่าว: educationnews.in.th

URL :  http://educationnews.in.th/34797.html

วันที่เผยแพร่: 09 มิ.ย. 2564

 

Scroll to Top