รับ 70 ที่นั่ง คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น เปิดรับสมัคร #TCASรอบที่4 (Direct Admission) 70 ที่นั่ง ตั้งแต่วันที่ 3-7 มิ.ย. 64 #dek64 #TCAS64 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี

สำนักข่าว: facebook: eduzones

รับ 70 ที่นั่ง คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น เปิดรับสมัคร #TCASรอบที่4 (Direct Admission) 70 ที่นั่ง ตั้งแต่วันที่ 3-7 มิ.ย. 64 #dek64 #TCAS64 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประ…

URL :

https://www.facebook.com/284423006170/posts/10159289900361171

วันที่เผยแพร่: 06 มิ.ย. 2564

Scroll to Top