มข.ลงนามเช่าที่ราชพัสดุกับกรมธนารักษ์ เร่งผุด Medical Hub เตรียมผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 11.30 น.  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีลงนามในสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุกับกรมธนารักษ์ เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ “Medical Hub” โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ลงนาม และ รศ.นพ.อภิชาติ  จิระวุฒิพงศ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ลงนามเป็นพยาน ด้านกรมธนารักษ์มี นางสาวเบญจรัตน์  รัชฎามาศ  ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น เป็นผู้ลงนาม  และ นางนภาวรรณ  นาจะหมื่น  ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ราชพัสดุ ลงนามเป็นพยาน โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ และผู้บริหารบุคลากรกรมธนารักษ์ ร่วมเป็นสักขีพยาน  ณ  ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าว / วัชรา น้อยชมภู
ภาพ / ณัฐวุฒิ เพชรประไพ

Scroll to Top