ประมวลภาพบรรยากาศการแสดงความชื่นชมยินดีบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2563

ประมวลภาพบรรยากาศการแสดงความชื่นชมยินดีบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563 ขอแสดงความยิน บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ทุกท่าน


Scroll to Top