มข.เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

มข.เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะที่ 1
สมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ https://kku.world/kts8k
ตั้งแต่วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 (เริ่มเวลา 8.30 น.) จนครบตามจำนวนที่จัดสรร ตลอด 24 ชั่วโมง

Scroll to Top