คณะทันตแพทยศาสตร์ร่วมรับเสด็จพร้อมออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ให้บริการทางทันตกรรมโดยไม่คิดมูลค่า

เมื่อวันที่ 17-18 มิถุนายน 2567 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ในการนี้ คณะทันตแพทยศาสตร์ยังได้ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานเพื่อให้บริการทางทันตกรรมแก่ประชาชนโดยไม่คิดมูลค่า

ในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 หน่วยทันตกรรมพระราชทานได้ให้บริการทางทันตกรรมแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยมีผู้เข้ารับบริการทั้งหมด 91 คน ส่วนใหญ่มีปัญหาทางทันตกรรมเช่น ฟันผุและหินน้ำลายจำนวนมาก ซึ่งคณะทันตแพทยศาสตร์ได้ให้การรักษาและให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างเต็มที่

ต่อมาวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 คณะทันตแพทยศาสตร์ได้ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า พร้อมทั้งถวายรายงานการดำเนินงานทางทันตกรรม โดย ผศ.ดร.ทพ.อชิรวุธ สุพรรณเภสัช คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งได้กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมา คณะทันตแพทยศาสตร์ได้ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานทั้งหมด 9 ครั้ง และมีประชาชนที่ได้รับบริการรวม 2,200 คน การให้บริการทางทันตกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นในการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟันที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ทรงมีพระราชปณิธานในการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย และการออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานในครั้งนี้เป็นตัวอย่างที่ดีของการปฏิบัติตามพระราชปณิธานดังกล่าว โดยการดำเนินงานของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

ประชาชนที่เข้ารับบริการต่างแสดงความขอบคุณและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยสุขภาพของประชาชน ซึ่งการให้บริการทางทันตกรรมฟรีนี้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพช่องปากที่ดีขึ้น

Scroll to Top