ม.ขอนแก่น ต้อนรับนักศึกษาใหม่ หัวใจโด่ดิดง

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 65 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565
โดยมีนายสุรพล เพชรวรา อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวปาฐกถาพิเศษ และ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
กล่าวต้อนรับ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 2 ช่วงเวลา คือภาคเช้า 2,500 คน ภาคบ่าย 2,500 คน
ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก และผ่านระบบออนไลน์ 2,500 คน รวม 7,500 คน

อ่านข่าวเพิ่มเติม https://th.kku.ac.th/104569/

Scroll to Top